Inschrijven

Voornaam (required)

Naam (required)

Adres (required)

Postcode (required)

Plaats (required)

Tel nr thuis

Gsm (required)

Leeftijd (required)

Ben je lid van een kerk? (required)

Zo ja, van welke kerk?

Contactpersoon voor noodgevallen + tel nr (required)

Naam mutualiteit + rijksregisternr (required)

Heb je een bepaald dieet of ben je vegetarisch?

Zijn er bepaalde medische of andere zaken die we van je moeten weten?

Speel je een instrument en kun je dit eventueel meenemen?

Email (required)

Je inschrijving is compleet bij overschrijving van €40,- op ProJOP rekening nummer BE89 3770 5208 4185  tnv Amy Nicole Dushime, met de vermelding jongeren/kinder/tiener weekend en je naam.