Nieuw leesvoer

Nieuw leesvoer ProJOP verzamelt voor u materiaal voor catechese, jeugdbijeenkomsten, kindernevendienst, etc. Maar ook inspiratie voor u als predikant of jeugdleider. Nieuw in ons bezit: Idema, E., Renkema, E., Thijs A., & Veerman G. (2010). Harde Kern. Verhalen bij levensbeschouwelijke thema’s. Kwintessens, Amersfoort. Een boek met 45 verhalen rond 15 thema’s voor kindern van ongeveer … Continue reading Nieuw leesvoer