Nieuwe ProJOP medewerkster

Dit voorjaar kreeg ProJOP van de synode groen licht om een halftijdse medewerkster aan te nemen. De vacature werd deze zomer open gesteld en verschillende geschikte personen stelden zich kandidaat. Vanaf 1 september is Maria Euwema als jeugdwerkster aangesteld om de VPKB gemeenten in Vlaanderen te ondersteunen. U kunt bij haar terecht met vragen omtrent kinder- en jeugdwerk en ondersteuning bij de organisatie van activiteiten. Daarnaast zal zij instaan voor de organisatie van vorming en ontmoetingsmomenten en het onderhoud van de website en Facebookpagina.