Over ProJOP

over ProJoP Wie is ProJOP? ProJOP staat voor Protestants Jeugd Overleg Platform en is het overlegorgaan dat instaat voor het jeugdwerk binnen de VPKB, de Verenigde Protestantse Kerk in België. ProJOP bestaat uit een jeugdwerkcoördinator en een stuurgroep, bestaande uit geëngageerde gemeenteleden en pastors, die zich betrokken weten bij de jeugd en zich inzetten voor … Continue reading Over ProJOP