Over ProJOP

Wie is ProJOP? 

ProJOP is het overlegplatform dat instaat voor het jeugdwerk van de VPKB, de Verenigde Protestantse Kerk België. Ze bestaat uit geëngageerde gemeenteleden en pastors, die zich betrokken weten bij de jeugd en zich inzetten voor een levend en kwalitatief jeugdwerk.

ProJOP in 3 peilers:

  • Weten dat je niet alleen staat
  • Weten waar je voor staat
  • Zorg voor de toekomst

Lees de visie van ProJOP hier: artikel ProJOP visie

ProJOP’s geschiedenis: 

De VPKB had tot omstreeks 2010 haar jeugdwerk toevertrouwd aan de vzw OVV. Deze vzw kon om diverse redenen haar activiteiten niet verder zetten. In 2012 nam een kleine groep geëngageerde mensen het initiatief opnieuw met het jeugdwerk aan de slag te gaan. Zij begonnen met het formuleren van een visie, missie en een opdracht voor het kerkelijk jeugdwerk. ProJOP werd als naam gekozen: Protestants Jeugdwerk Overleg Platform.

In het najaar van 2012 werd ProJOP feestelijk gelanceerd en werd haar actieplan goedgekeurd door de Synode van de VPKB. U kunt het actieplan hier lezen: Actieplan ProJOP (2)-2. Tevens werd de jarenlange traditie van het voetbaltornooi op 1 november opnieuw opgepakt, en met succes.

In juni 2013 gaf de Synode haar goedkeuring aan de aanwerving van een halftijdse jeugdwerker ter ondersteuning van het actieplan van ProJOP en de nieuw ontstane dynamiek. In de zomer van 2013 werd een sollicitatieprocedure opgestart en afgerond. Per 1 september startte ProJOP met een nieuwe jeugdwerkster in dienst. De komende tijd vindt u de concretisering van onze plannen op deze website.

U kunt alvast nader kennismaken met Maria en Marian in dit artikel: ProJOPartikelMozaikokt en op de pagina ‘Kernteam‘.

ProJOP-stuurgroep zijn:

  • ds. Lianne de Oude (predikant Hasselt)
  • Yong-Wan Hoogstad (gemeentelid Gent-Rabot en bestuurslid CAP)
  • ds. Stefan Gradl (predikant Mechelen-Zuid)
  • Conny Smits (gemeentelid Dendermonde)
  • ds. Marc Loos (predikant Gent-Rabot)
  • Maria Euwema, Freelance zangeres en Coördinator Muziek is de max