Tienerweekend

Tienerweekend Voor wie Voor tieners van 12-17 jaar en hun geinteresseerde vrienden. Plaats Elk jaar wordt er een peter/meter gemeente gekozen. De locatie van het verblijf hangt af waar de peter/meter gemeente zich bevindt. Timing Jaarlijks rond april/mei Thema & Inhoud Het thema & de inhoudelijke verwerking wordt steeds verzorgd door de predikant van de … Continue reading Tienerweekend