Visievorming

Welke plaats nemen kinderen en jongeren in uw gemeente in? Is er jeugdkerk en kindernevendienst of blijven ze juist in de gewone dienst? Ontmoet de jeugd elkaar ook buiten de kerk? Hoe wordt er omgegaan met catechese? Komen de jongeren graag of blijven ze liever thuis?

Verschillende antwoorden zijn mogelijk op deze vragen. Een juist antwoord is in de eerste plaats een doordacht antwoord.

Kinderen en jongeren zijn leden van een kerkgemeenschap, die het verdienen dat er zorgvuldig met hen omgegaan wordt. Dat ze een plaats krijgen, niet omdat het altijd zo geweest is, maar omdat men samen doordacht heeft welke rol ze hebben te spelen. Ze zijn niet alleen de toekomst van de kerk, ze zijn ook deel van het nu. Kinderen en jongeren hebben in een dergelijk denkproces zelf ook een plaats.

Want samen kinderen en jongeren een plaats geven is een proces. Verschillende partijen, met verschillende – maar ook gezamenlijke – belangen, spelen een rol. Dat is niet altijd even makkelijk. Daarom wil ProJOP u een helpende hand toesteken. ProJOP helpt u het proces uit te tekenen en samen vorm te geven. Op maat van uw gemeente. Hieronder vindt u de flyer. Neem gerust contact op voor meer informatie of een verkennende afspraak.

ProJOP denkt mee