Muziek

Liederen uit het Nieuwe Liedboek voor kinderen en jongeren

Samen zingen is fijn. Ook voor jongeren. Als het goed klinkt. Als het mooie liederen zijn. Als de tekst ergens op slaat voor jou. Samen zingen in de kerk is zo’n traditie dat we ons niet altijd afvragen waarom we het doen. Het kan onze ziel een vreugdedansje doen maken, maar ook doen samenknijpen in terging omdat het vals, onduidelijk of slaapverwekkend is. In het laatste geval dient het samen zingen geen doel. In het eerste geval is het één van de mooiste dingen die er bestaan. Hoe je het ook wendt of keert, muziek moet je raken.

De meeste interessante liederen voor jongeren vind je achterin de bundel, onder ‘Leven’ en ‘Samenleven’. Voor kinderen vind je de meeste liederen bij de Bijbelvertellingen, voor het overige is het aanbod zeer beperkt. Engels spreekt jongeren vaak meer aan om te zingen, omdat veel dingen nu eenmaal beter klinken in het Engels. Vaak zijn Nederlandse teksten moeilijk of raar voor ze. Maar er zijn ook mooie, moderne Nederlandse liederen te vinden. Belangrijkste is: het moet lekker zingen! Tempo en ritme doen veel, en een stromende melodie. Zowel voor de presentatie van het Liedboek als voor de Rabotkerk werd me gevraagd een aantal suggesties te doen. Hieronder vind je een lijst met mijn persoonlijke favorieten of dingen die er interessant uitzien. Natuurlijk heel subjectief, maar het kan je op weg helpen!

Mijn top 5 voor kinderen:

 1. Zie de zon (8b) – mooie tekst en melodie voor de hele gemeente
 2. Gods volk wordt uitgeleid (878) – lekker ritme, als kind heb ik dit eindeloos gezongen
 3. Je hoeft niet bang te zijn (935) – heel mooi, ook thuis voor het slapen gaan
 4. Zacheüs (186) – makkelijk en goed liedje
 5. Noach (163) – heerlijk met al die dieren

Mijn top 5 voor jongeren:

 1. Onze Vader (371) – jongeren hebben niet altijd veel met het Onze Vader zingen. No more met deze versie. Niet makkelijk, wel heel mooi.
 2. Hide me now (940) – heel mooi, modern lied
 3. King of kings (883) – lekker vlot en super makkelijk. Ook in canon. Orgel verboden.
 4. Create in me a clean heart (51b) – moderne psalmvertaling
 5. Heer, u doorgrondt en kent mij (139b) – herkenbare tekst, erg populair lied in NL

Enkele tips in het algemeen:

 • creëer de juiste sfeer: sommige liederen hebben sereniteit nodig of juist veel bombarie om indruk te maken.
 • tempo! zeker met de psalmen en oudere gezangen.
 • beter minder liederen goed zingen dan veel liederen slecht.
 • indien mogelijk: gebruik gitaar, piano en/of percussie!
 • zing spirituals en Taizé liederen niet met orgel, maar met piano en/of een goede voorzanger: je moet deze liederen in hun waarde laten: Taizé liederen dienen meermaals herhaald te worden.
 • vermijdt mars-achtige melodieën (meestal maten in 3/4)
 • canons heb ik niet altijd aangeduid, maar zijn meestal, indien ze goed worden ingeoefend, leuk om te zingen
 • bepaalde liederen wil je gewoon zingen omdat het klassiekers zijn met een mooie melodie. Leg moeilijke of ouderwetse woorden eventueel uit of vervang ze.
 • wil je kinderen en jongeren echt aan het (mee)zingen krijgen? Beperk je niet tot het Liedboek. Mix met Opwekking, (christelijke) popmuziek met goede teksten, Elly & Rikkert, Psalmen van Nu, … er is zoveel aanbod! Tijdens de gedachtenisdienst werd in onze gemeente onlangs ‘Dat ik je mis’ van Maaike Oubouter gespeeld op cd. Een bijzonder ontroerend moment dat geen enkele psalm op die manier had kunnen vervangen.

Download hier de lijst met liederen uit het Nieuwe Liedboek: Lijst met liederen