Kijk bij het voorbereiden van een jeugddienst eerst naar het verhaal voor de dienst, omdat bij tieners het belangrijkste is: wat kunnen ze ervan mee naar huis nemen in hun eigen leven? M.a.w. de bijbeltekst koppelen aan een thema waar zij iets mee kunnen, of dat aansluit bij hun vragen. Corjan Matsinger citeert in zijn boekje ergens een jongere die zegt „de kerk is een plek waar je antwoorden krijgt op vragen die je niet stelt”. Dit willen we voorkomen :).
Een voorbeeld:
Het verhaal van Jezus die de tempel opkuist zou ik met tieners koppelen aan bijv.
– welke dingen kunnen je afleiden van geloven? (cf tempelplein)
– wat is jou heilig? wat betekent eigenlijk heiligheid? (cf de tempel)
– wat helpt jou om te bidden? wat is bidden?
Ideetjes ivm voorbereiding:
  • ze muziek laten zoeken die voor hen „gebedsmuziek” of „dankmuziek” is. Je kunt dan bijvoorbeeld op twee momenten in de dienst een stuk muziek dat zij hebben gekozen afspelen. Eventueel kunnen ze een powerpoint maken bij de muziek voor tijdens de collecte. Je kunt ook eens zachte muziek spelen tijdens het gebed.
  • je kunt met hen bespreken waarom bepaalde onderdelen in een kerkdienst zitten, hoe belangrijk of onbelangrijk ze die vinden, en dan samen aan de hand daarvan een liturgie samenstellen. EO Beam is onlangs gestart met een serie van „De kerkdienst van…” Bijv. http://www.eo.nl/beam/geloven/item/de-kerkdienst-van-rikko-voorberg/ Dat kan wel wat inspiratie geven misschien.
  • als je iemand hebt die goed kan tekenen kun je iemand het Bijbelverhaal laten uittekenen terwijl het voorgelezen wordt. Of je kunt iemand tijdens de preek een mindmap laten maken.
  • je kunt bijv voor het kyriegebed/voorbeden hen krantenartikels laten opzoeken van deze week, een collage van maken, en die projecteren, dingen uit het nieuws waar ze voor willen bidden en aan de hand hiervan een gebed maken.
  • Je zou als inleiding op/afsluiting van de preek of als lezing ook een filmpje kunnen maken met ze. Het is een „leuk” verhaal voor jongeren, omdat er met spullen gegooid wordt enzo :). Een sketch waarbij je hen zelf elk in de rol van een personage laat kruipen kan natuurlijk ook, als ze voldoende extravert zijn.
  • Je zou ook eens met hen de „vaste waarden” in een kerkdienst kunnen doornemen qua taal en daar een voor hen begrijpbare vertaling van maken / bij zoeken. Bijv. „Onze hulp is in de naam van de Heer…” Wat wil dat eigenlijk zeggen?

Hier kun je een stappenplan downloaden voor het maken van een jeugddienst samen met je tieners:

tienerdienst  tienerdienst2  tienerdienst3 (het zijn 3 pagina’s)