Nieuw leesvoer

ProJOP verzamelt voor u materiaal voor catechese, jeugdbijeenkomsten, kindernevendienst, etc. Maar ook inspiratie voor u als predikant of jeugdleider.

Nieuw in ons bezit:

  • Idema, E., Renkema, E., Thijs A., & Veerman G. (2010). Harde Kern. Verhalen bij levensbeschouwelijke thema’s. Kwintessens, Amersfoort. Een boek met 45 verhalen rond 15 thema’s voor kindern van ongeveer 8-12 jaar. Thema’s o.a. eerlijkheid, ruzie, eenzaamheid, vrede, rijkdom.
  • Plantinga, I. & Vlieg, H. (2013). Handboek voor Catecheten. Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam. Handboek voor iedereen die catechese geeft rond de leefwereld en het leren van jongeren, hoe bouw je een goede catechese op en wat is jouw eigen rol, hoe hou ik de tieners betrokken en hoe betrek ik anderen.
  • Matsinger, C. (2013). Heilig Vuur. Jongeren leren geloven, hopen en liefhebben. Buijten & Schippersheijn Motief, Amsterdam. Matsinger is teamleider bij Youth For Christ en schreef eerder Heilige Grond. YFC werkt in Nederland veel met jongeren rond en buiten de kerk. Hij deelt negen inzichten rond christelijk jongerenwerk.
  • Timmermans, M. (2013). Mind Your Faith. Ark Media, Amsterdam. Erg leuk werkboekje van Youth For Christ voor jongeren, vol oefeningetjes om bezig te zijn met je geloof. Geen dagboek, maar een soort schrift.
  • Korsaan-Bergsma, J. (2013). Follow Up! 7. Veelgestelde vragen. Over jezelf, geloven, christendom en kerk. Gereformeerde Hogeschool Zwolle/Buijten & Schippersheijn Motief, Amsterdam. Follow Up! is een catechese methode voor jongeren van 12-19 jaar. Deze methode wordt veel gebruikt binnen de Gereformeerde kerken en is vanuit deze traditie geschreven, inclusief Heidelbergse Catechismus. Dit exemplaar van de methode is een zeer praktisch FAQ-boekje. Vragen als ‘Moet je de bijbel letterlijk nemen?’ ‘Zou een goede God lijden toelaten?’ ‘Waarom voel ik mij soms zo anders?’. Van alles wat dus, met zeker interessante oefeningen, vragen en input. Wie geïnteresseerd is in de methode, kan ook online proefhandleidingen downloaden op www.folluw-up.nu.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial