over ProJoP

Wie is ProJOP?

ProJOP staat voor Protestants Jeugd Overleg Platform en is het overlegorgaan dat instaat voor het jeugdwerk binnen de VPKB, de Verenigde Protestantse Kerk in België.

ProJOP bestaat uit een jeugdwerkcoördinator en een stuurgroep, bestaande uit geëngageerde gemeenteleden en pastors, die zich betrokken weten bij de jeugd en zich inzetten voor een levend en kwalitatief jeugdwerk.

ProJOP in 3 peilers:

  • Weten dat je niet alleen staat
  • Weten waar je voor staat
  • Zorg voor de toekomst

Wij werken momenteel aan een nieuwe visie. Van zodra deze beschikbaar is, kan u deze hier vinden.

Geschiedenis van ProJOP

De VPKB had tot omstreeks 2010 haar jeugdwerk toevertrouwd aan de vzw OVV. Deze vzw kon om diverse redenen haar activiteiten niet verder zetten. In 2012 nam een kleine groep geëngageerde mensen het initiatief opnieuw met het jeugdwerk aan de slag te gaan. Zij begonnen met het formuleren van een visie, missie en een opdracht voor het kerkelijk jeugdwerk. ProJOP werd als naam gekozen: Protestants Jeugdwerk Overleg Platform.

In het najaar van 2012 werd ProJOP feestelijk gelanceerd en werd haar actieplan goedgekeurd door de Synode van de VPKB. U kunt het actieplan hier lezen: Actieplan ProJOP (2)-2. Tevens werd de jarenlange traditie van het voetbaltornooi op 1 november opnieuw opgepakt, en met succes.

In juni 2013 gaf de Synode haar goedkeuring voor de aanwerving van een halftijdse jeugdwerker ter ondersteuning van het actieplan van ProJOP en de nieuw ontstane dynamiek. Ondertussen werd deze functie uitgebreid naar een 4/5 functie.

In 2019 vond er een reorganisatie plaats binnen ProJOP waardoor ProJOP als de Synodale Raad de tijd rijp achtte te herbekijken waarvoor ProJOP staat. Deze reorganisatie staat volledig in het teken van het verbeteren van de ondersteuning van de lokale gemeentes en de optimalisatie van ProJOP. De jeugd is immers onze toekomst!

De stuurgroep

Tom Schepers (pionier Aalst) Joke Verweij (gemeentelid & jeugdwerkleider Brasschaat, secretaris District ABL) Joost Rombaut (gemeentelid Gent Rabot)

Kathleen Vermeulen (jeugdwerkcoördinator ProJOP)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial