Visievorming

Welke plaats nemen kinderen en jongeren in uw gemeente in?

Is er jeugdkerk en kindernevendienst of blijven ze juist in de gewone dienst? Ontmoet de jeugd elkaar ook buiten de kerk? Hoe wordt er omgegaan met catechese? Komen de jongeren graag of blijven ze liever thuis?

Verschillende antwoorden zijn mogelijk op deze vragen. Een juist antwoord is in de eerste plaats een doordacht antwoord.

Kinderen en jongeren zijn leden van een kerkgemeenschap, die het verdienen dat er zorgvuldig met hen omgegaan wordt. Dat ze een plaats krijgen, niet omdat het altijd zo geweest is, maar omdat men samen doordacht heeft welke rol ze hebben te spelen. Ze zijn niet alleen de toekomst van de kerk, ze zijn ook deel van het nu. Kinderen en jongeren hebben in een dergelijk denkproces zelf ook een plaats.

Want samen kinderen en jongeren een plaats geven is een proces. Verschillende partijen, met verschillende – maar ook gezamenlijke – belangen, spelen een rol. Dat is niet altijd even makkelijk. Daarom is ProJOP, zoals u weet, bezig aan een bezinningsproject om te kijken hoe en waar wij ondersteuning kunnen bieden. Dit is een work in progress en neemt tijd in beslag. Maar dit wil niet zeggen dat wij stilzitten.

Onze activiteiten doorheen het jaar gaan gewoon door en in tussentijd zitten wij samen met de verschillende gemeenten om te kijken hoe we dit kunnen realiseren.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial